Форма входу

Пошук

Календар

«  Січень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 230

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

30.01.2017

Правила прийому 2017

 


«Обухівський медичний коледж»

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради

Оголошує прийом

На підготовку фахівців із вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», з галузі знань „Охорона здоров’я” за спеціальністю „Медсестринство”, спеціалізаціями

«Лікувальна справа»; «Сестринська справа»,

Прийом до Коледжу здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до КВНЗ КОР «Обухівський медичний коледж» на всі спеціальності приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Документи подаються до приймальної комісії

з 11липня до 27 липня 2016р.

          До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

Ø     копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Ø     копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

Ø     копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

Ø     копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Умов), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Умов) (за наявності).

Ø     чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

КВНЗ КОР «Обухівський медичний коледж» розташований за адресою:

08720, вул. Зв'язку, 4., м.Українка, Київська обл., Обухівський р-н.  

Тел.: (04572) 2-10-74; 2-03-03;

e-mail: obmu@i.ua

Веб-сайт:  http://meduch.at.ua

 

Міністерство охорони здоров’я України

Департамент охорони здоров’я

Київської облдержадміністрації

 

 

           Затверджую

Директор КВНЗ «Обухівський медичний коледж»

_______________П.О.Коробенко

Протокол №2

від 22.12.2015р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про приймальну комісію

Комунального вищого навчального закладу

Київської обласної Ради

«Обухівський медичний коледж»

 

 

 

 

Положення розроблене

на виконання наказу

Міністерства освіти і науки України

від 15.10.2015р. №108

 

 

1. Загальні положення

1.1.Приймальна комісія КВНЗ КОР  «Обухівський медичний коледж»(далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закону), що утворюється для організації прийому вступників. Термін повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів та положення про Приймальну комісію.

 Положення про приймальну комісію затверджується директором вищого навчального закладу. Рішення приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписуються головою і відповідальним секретарем Приймальної комісії.

1.2. Cклад Приймальної комісії затверджується наказом директора, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею свої функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

  • заступник голови Приймальної комісії;
  • відповідальний секретар Приймальної комісії;
  • заступник відповідального секретаря Приймальної комісії ;
  • члени приймальної комісії;

Заступником голови приймальної комісії є заступник директора з навчальної роботи.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом директора КВНЗ КОР  «Обухівський медичний коледж» з числа провідних педагогічних працівників  вищого навчального закладу.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається керівником вищого навчального закладу до початку календарного року.

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу керівника вищого навчального закладу утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

- предметна екзаменаційна комісія та комісія для проведення співбесід;

- апеляційна комісія.

Допускається включати до складу цих комісій  педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Предметна екзаменаційна комісія та комісія по проведенню співбесід створюються у випадках, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (далі – Умови прийому) для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, за рекомендаціями керівництва за місцем їх основної роботи.

Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.

Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один з заступників директора. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників навчального закладу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії даного вищого навчального закладу. Порядок роботи апеляційної комісії зизначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, апеляційної  комісій видається директором КВНЗ КОР  «Обухівський медичний коледж»  не пізніше 1 березня.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом керівника  з числа  педагогічних працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу вищого навчального закладу.

1.4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем, як правило, не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних,  та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до цього вищого навчального закладу у поточному році.

 

2. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії.

2.1.  Відповідно до Умов прийому, Статуту вищого навчального закладу, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує педагогічна рада КВНЗ КОР  «Обухівський медичний коледж»  відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.

2.2. Приймальна комісія:

 забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськость з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

 координує діяльність усіх підрозділів навчального закладу щодо підготовки до конкурсного відбору;

 організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань втупу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки абітурієнта;

 здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджую їх рішення та звіти;

 організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

 приймає рішення про зарахування до складу студентів за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Усі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до законодавства України, Умов прийому, Правил прийому, Статуту КВНЗ КОР  «Обухівський медичний коледж»   за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

 

3. Організація роботи приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводяться в строки, передбачені Умовами прийому до вищого навчального закладу України і Правилами прийому, та реєструються в прошнурованому, пронумерованому журналі вищого навчального закладу, в якому записується:

– порядковий номер (та/або номер особової справи);

– прізвище, ім’я, по батькові;

– домашня адреса;

– стать;

– рік народження;

  •  документ про здобуту освіту, його серія, номер і дата видачі, назва навчального закладу;
  •  номер сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та суми балів з предметів, визначених правилами прийому для вступу на обрану абітурієнтом спеціальність;

– середній бал документа про повну загальну середню освіту;

- пріоритетність;

- причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом документів за підписом відповідального секретаря (його заступника) скріпленим штампом навчального закладу.  Відмова у реєстрації заяви від вступника не допускається, крім випадків порушення вступником чинного законодавства України та відсутності передбачених Правилами прийому документів для реєстрації вступника.

При проведенні реєстрації заяв абітурієнтів кожна сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня візується відповідальним секретарем Приймальної комісії вищого навчального закладу (його заступником). Після закінчення прийому документів журнал реєстрації закривається підписами голови Приймальної комісії вищого навчального закладу та відповідального секретаря і скріплюється печаткою вищого навчального закладу. В журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

3.2. Приймальна комісія на своєму засіданні приймає рішення і повідомляє вступника в письмовій формі про його допуск до участі у конкурсі (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнта, підтвердженими сертифікатом Українського центру зовнішнього оцінювання якості освіти, співбесіди, за результатами вступних випробувань, що проводить вищий навчальний заклад відповідно до Умов прийому, зарахування поза конкурсом тощо).

3.3. Для проведення вступних випробувань коледжем екзаменаційні групи формуються у порядку надходження (реєстрації) документів. Кількість осіб у групах визначає приймальна комісія. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається перепустка встановленої приймальною комісією форми.

  1. Розклад вступних випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом, затверджується головою приймальної комісії і оприлюднюється на стенді Приймальної комісії не пізніше як за три дні до їх початку. У розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

4. Організація та проведення вступних випробувань

 

4.1. Голови предметних екзаменаційних комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань, щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали: екзаменаційні білети, тестові завдання тощо. Тексти всіх матеріалів затверджуються головою приймальної комісії не пізніше як за місяць до початку вступних випробувань.

Вступні випробування (в тому числі співбесіда), що проводиться коледжем, при прийомі на навчання за освітньо-професійними рівнями молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти проводяться для відповідних категорій абітурієнтів на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і повинні відповідати навчальним прграмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості  і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводятьсяКВНЗ КОР  «Обухівський медичний коледж» доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому у поточному році.

На вступних випробуваннях, що проводяться коледжем повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

4.3. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії з кожної дисципліни.

Під час співбесіди екзаменатор відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується екзаменаторами та вступником.

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування з предметів, що проводить вищий навчальний заклад у випадках, передбачених Умовами пийому, у кожного вступника приймають не менше двох екзаменаторів.

4.5. Письмові екзаменаційні роботи (у томі числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом вищого навчального закладу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Прізвище вступника вказується тільки на титульному аркуші.

Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній кількості.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

- при тестуванні – не більше, ніж передбачено у рекомендаціях пояснювальних записок до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань коледжем забороняється використання електронних засобів інформації, підручників, навчальних посібників та інших матеріалів, якщо вони не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробовуваннях, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі екзаменатори вказують причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного.

4.8. Після розв’язання вступником письмових тестових завдань екзаменатори зобов’язані звірити з листком тестових завдань правильність оформлення титульного листка.

Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, які підтверджуються документально, вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.

Особи, які не встигли за час випробування (тестування) повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної екзаменаційної комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.9. Відповідальний секретар Приймальної комісії проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листку і на кожному листку письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім екзаменатора, додатково перевіряє голова предметної екзаменаційної комісії.

Після шифрування титульні листки зберігаються у сейфі голови Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом з відомістю, передаються голові предметної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки.

4.10. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні вищого навчального закладу членами предметної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена до початку наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (були зроблені зауваження вступникові під час екзамену тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають за дозволом Приймальної комісії для перевірки роботи двох екзаменаторів.

4.11. Голова предметної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменаторами за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж 124 бали, більше ніж 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше ніж 4 бали, більше ніж 10 балів, а також 5% інших робіт і правильність виставленої оцінки засвідчує своїм підписом.

Випадки наступної зміни виставлених екзаменатором оцінок (за результатами додаткової перевірки або за висновками апеляційної комісії)  засвідчуються підписом голови предметної екзаменаційної комісії, письмовим поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.12. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами екзаменаторів, передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії навчального закладу або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.13. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з результатами вступних випробувань осіб, зарахованих до вищого навчального закладу, зберігається в їх особових справах. Письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей вступників знищуються за актом після першого семестру навчання.

4.14. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (менше ніж 100 бали за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) або менше ніж 4 бали за 12-бальною шкалою) до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки отриманої на вступному випробуванні у вищому навчальному закладі (далі- апеляція) повинна подаватись особисто у терміни, визначені Приймальною комісією для подання апеляцій (як правило, в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування).

Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання та розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

 

5. Зарахування до складу студентів

 

5.1. Список рекомендованих до зарахування оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної суми набраних балів кожним абітурієнтом у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений термін (три днів) не подали до Приймальної комісії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, утрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії завірену копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування до складу студентів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор КВНЗ КОР  «Обухівський медичний коледж» видає наказ про зарахування до складу студентів, інформація про зарахованих доводиться до відома вступників за допомогою засобів наочної інформації.

5.4. Зарахованим до складу студентів за їх проханням видається довідка встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до вищого навчального закладу. Іногороднім студентам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.5. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) за 100-бальною (або 12-бальною) шкалою оцінюваня знань для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

Робота Приймальної комісії завершується звітом про результати прийому студентів на навчання, який затверджується на засіданні Педагогічної ради КВНЗ КОР  «Обухівський медичний коледж» .

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

 

Директор        П.О.Коробенко